بسته جامع بسته جامع مهارت هفتگانه ( icdl )

بسته جامع بسته جامع مهارت هفتگانه ( icdl )

تاریخ انتشار: 1403/1/1

قیمت بسته

145,000 تومان 139,200 تومان

جزئیات بیشتر

مجموع ساعت دوره

130

تاریخ شروع پکیج

1402/12/25

تاریخ پایان پکیج

1403/3/31

شرایط شرکت در دوره

جهت شرکت دانشجومعلمان ، ماده 28 ، مدارس غیر دولتی و ....

مخاطبان بسته