بسته جامع بسته عمومی 76 ساعته

بسته جامع بسته عمومی 76 ساعته

تاریخ انتشار: 1403/1/30

قیمت بسته

55,600 تومان 55,000 تومان

جزئیات بیشتر

مجموع ساعت دوره

76

تاریخ شروع پکیج

1403/1/1

تاریخ پایان پکیج

1403/6/31

شرایط شرکت در دوره

برای همه رشته های شغلی ثبت می شود .

مخاطبان بسته