بسته جامع بسته جامع 200 ساعته

بسته جامع بسته جامع 200 ساعته

تاریخ انتشار: 1403/2/4

قیمت بسته

140,000 تومان 138,600 تومان

جزئیات بیشتر

مجموع ساعت دوره

200

تاریخ شروع پکیج

1403/1/1

تاریخ پایان پکیج

1403/6/31

شرایط شرکت در دوره

مخاطبان بسته