عکس یافت نشد

سرگروه آموزشی

123

دوره

+1000

فراگیر

18912:33

ساعت تدریس شده

123

آزمون

دوره های آموزشی این استاد

كاربردهای فن آوری اطلاعات

ثبت در LTMS

4,500 تومان

1%

گرافیك رایانه ای (فتوشاپ)

ثبت در LTMS

33,600 تومان

برنامه نویسی مقدماتی اندروید

ثبت در LTMS

33,600 تومان

بازی وار سازی (گیمیفیكیشن)

ثبت در LTMS

33,600 تومان

هوشمند سازی مدارس تکمیلی

ثبت در LTMS

30,900 تومان

هوشمند سازی مدارس پیشرفته

ثبت در LTMS

29,500 تومان

هوشمند سازی مدارس مقدماتی

ثبت در LTMS

28,100 تومان

نرم افزار تخصصی موبایل

ثبت در LTMS

28,100 تومان

هوش مصنوعی ( مقدماتی )

ثبت در LTMS

25,200 تومان

كاربردنرم افزارهای آموزشی درتدریس

ثبت در LTMS

22,400 تومان

آشنایی با مهارت سواد مالی

ثبت در LTMS

22,400 تومان

تولید و كاربرد ابزارهای آموزشی

ثبت در LTMS

22,400 تومان

نرم افزار تخصصی اسكرچ تكمیلی

ثبت در LTMS

21,000 تومان

نرم افزار تخصصی اسكرچ پیشرفته

ثبت در LTMS

19,600 تومان

نرم افزار تخصصی اسكرچ مقدماتی

ثبت در LTMS

19,600 تومان

هوش مصنوعی ( تكمیلی )

ثبت در LTMS

19,600 تومان

طراحی وب

ثبت در LTMS

22,400 تومان

آموزش الكترونیكی e-learning

ثبت در LTMS

16,800 تومان

نرم افزارهای گرافیكی

ثبت در LTMS

16,800 تومان

اسکرچ مقدماتی

ثبت در LTMS

16,800 تومان

پایتون

ثبت در LTMS

16,800 تومان

مدیریت سیستم آموزش الكترونیكی (LMS)

ثبت در LTMS

16,800 تومان

فناوری های نوین آموزشی

ثبت در LTMS

16,800 تومان

تولید محتوای الکترونیکیecontant

ثبت در LTMS

33,600 تومان

آموزش مجازی

ثبت در LTMS

16,800 تومان

مهارت حرفه ای کار با رایانه

ثبت در LTMS

15,400 تومان

اکسل پیشرفته

ثبت در LTMS

10,000 تومان

سیستم های چند رسانه ای

ثبت در LTMS

14,000 تومان

شیوه های نوین آموزش مجازی

ثبت در LTMS

14,000 تومان

نرم افزار تخصصی اسكرچ ( پیشرفته )

ثبت در LTMS

14,000 تومان

مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

ثبت در LTMS

10,000 تومان

نرم افزار تخصصی چندرسانه ای

ثبت در LTMS

9,000 تومان

دولت الكترونیك

ثبت در LTMS

5,600 تومان

مفاهیم و كلیات دولت الكترونیك

ثبت در LTMS

5,600 تومان

شبکه های اجتماعی سواد رسانه ای

ثبت در LTMS

5,600 تومان

آموزش نرم افزار تخصصی شاد

ثبت در LTMS

4,200 تومان

امنیت كاربری فناوری اطلاعات (اكفا)

ثبت در LTMS

10,000 تومان

سواد محاسباتی دوره ابتدایی

ثبت در LTMS

25,200 تومان

تجارت الكترونیكی

ثبت در LTMS

4,500 تومان

برنامه نویسی پایتون

ثبت در LTMS

33,600 تومان