دوره آموزشی هوشمند سازی مدارس مقدماتی

دوره آموزشی هوشمند سازی مدارس مقدماتی

تاریخ انتشار: 1403/1/1
تعداد بازدید: +1000

قیمت دوره

28,100 تومان

جزئیات بیشتر

تاریخ شروع دوره

1403/1/1

تاریخ شروع آزمون

1403/1/2

تاریخ پایان آزمون

1403/6/31

تاریخ پایان دوره

1403/6/31

کد دوره

92002566

ساعت دوره

40

مدرس دوره

سرگروه آموزشی
مشاهده پروفایل

مخاطبان دوره

نظرسنجی

با شرکت در نظرسنجی لطفا ما را همراهی کنید

نظرسنجی موجود نمیباشد

شرایط شرکت در دوره

همراهان ارجمند مجتمع آموزشی عروج : لطفا به تاریخ شروع و پایان دوره دقت داشته باشید . جهت قبولی در دوره می بایست در پرسش و پاسخ ، تالار گفتگو ، ارسال تمرین ، شرکت در بازخورد و آزمون های مستمر و پایانی شرکت نمایید . قبل از ثبت نام با ورود به سایت ltms و با کلیک بر منوی کنترل شرایط فراگیر در دوره خاص از ثبت یا عدم ثبت این دوره اطمینان حاص نمایید . با کسب نمره قبولی می توانید نسبت به دانلود گواهی نامه در منوی دوره های من اقدام نمایید همچنین نمرات شما پس از اتمام دوره در سامانه ltms ثبت خواهد شد . آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105),مربی امورتربیتی(107),** كارشناس امورآموزشی وپژوهشی(111),** كارشناس برنامه ریزی آموزشی(114),* كمك كارشناس برنامه ریزی آموزشی(116),كارشناس امورفوق برنامه(124),مدیرامورآموزشی(135),كارشناس امور آموزشی(194),كارشناس امور تربیتی(192),كارشناس اموراداری(201),كارشناس برنامه وبودجه(204),كاردان اموراداری(202),كارشناس برنامه ریزی(378),مراقب بهداشت(950),مربی بهداشت مدارس(آ و ف)(951),مشاور تحصیلی(949),مسئول امورآموزشی(1167),كارشناس امور پژوهشی(1168),كاردان امورآموزشی(1169),كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171),كاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(1172),مدیریت واحد آموزشی(120), (0),كارشناس تحلیل گر سیستم(823)