دوره آموزشی آموزش الكترونیكی e-learning

دوره آموزشی آموزش الكترونیكی e-learning

تاریخ انتشار: 1403/1/1
تعداد بازدید: +1000

قیمت دوره

16,800 تومان

جزئیات بیشتر

تاریخ شروع دوره

1403/1/1

تاریخ شروع آزمون

1403/1/2

تاریخ پایان آزمون

1403/6/31

تاریخ پایان دوره

1403/6/31

کد دوره

91400810

ساعت دوره

24

مدرس دوره

سرگروه آموزشی
مشاهده پروفایل

مخاطبان دوره

نظرسنجی

با شرکت در نظرسنجی لطفا ما را همراهی کنید

نظرسنجی موجود نمیباشد

شرایط شرکت در دوره

همراهان ارجمند مجتمع آموزشی عروج : لطفا به تاریخ شروع و پایان دوره دقت داشته باشید . جهت قبولی در دوره می بایست در پرسش و پاسخ ، تالار گفتگو ، ارسال تمرین ، شرکت در بازخورد و آزمون های مستمر و پایانی شرکت نمایید . قبل از ثبت نام با ورود به سایت ltms و با کلیک بر منوی کنترل شرایط فراگیر در دوره خاص از ثبت یا عدم ثبت این دوره اطمینان حاص نمایید . با کسب نمره قبولی می توانید نسبت به دانلود گواهی نامه در منوی دوره های من اقدام نمایید همچنین نمرات شما پس از اتمام دوره در سامانه ltms ثبت خواهد شد . ,آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105),مربی امورتربیتی(107),مشاور تحصیلی(949),مراقب بهداشت(950),مربی بهداشت مدارس(آ و ف)(951),مسئول امورآموزشی(1167),مربی امور تربیتی مدارس متوسطه(1097),كاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(1172),كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171),* كمك كارشناس برنامه ریزی آموزشی(116),** كارشناس برنامه ریزی آموزشی(114),كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131),كارشناس برنامه ریزی(378),كارشناس امورفوق برنامه(124),مدیریت واحد آموزشی(120),مدیرامورآموزشی(135),كارشناس امور آموزشی(194),كارشناس اموراداری(201), (0)