بسته جامع بسته جامع 198ساعت

بسته جامع بسته جامع 198ساعت

تاریخ انتشار: 1403/1/6

قیمت بسته

138,900 تومان 137,500 تومان

جزئیات بیشتر

مجموع ساعت دوره

198

تاریخ شروع پکیج

1403/1/2

تاریخ پایان پکیج

1403/6/31

شرایط شرکت در دوره

مخاطبان بسته